About


 Put kroz sopstvenost, dane života i mogućnost izbora.
Shvatanje najpre sebe samih, drugih, nevidljivog.  

Prihvatanje, tolerancija, mir, neosuđvanje, distanca.
Iscelenje uma, duha i tela.
Svet u meni.

%d bloggers like this: